Vold mod kvinder

* Hvert år bliver 80.000 kvinder udsat for vold eller trusler om vold i hjemmet i Danmark.

* En ud af ti kvinder over 15 år er mindst én gang blevet udsat for fysisk vold af fra en ægtefælle eller samlever.

* Omkring 2000 kvinder f lytter hvert år ind på landets 34 krisecentre og medbringer i gennemsnit ét barn hver. For at få lov til at bo på et center skal man have været udsat for vold og må ikke have nogen form for misbrug eller være psykisk syg

* Volden rammer kvinder i alle samfundslag, men specielt kvinder af etnisk oprindelse er overrepræsenteret på landets krisecentre. Den største gruppe af de etniske kvinder kommer fra EU, Østeuropa og Asien, og volden udøves hyppigst af danske mænd. Hovedårsagen til de mange etniske kvinder på centrene er sandsynligvis, at de har et lille personligt netværk i landet og mangler steder at tage hen, når de er i krise.

* Læs mere på: www.vold-i-familien.dk

 

   
   

forside | aktuelt | artikler | billeder | layout | priser | cv | kontakt